Utbildning & jobb

RSS

Olyckor på arbetsplatsen

1 Feb 2013

De mest förekommande olyckorna som inträffar på arbetet är halkolyckor. Dessa kostar arbetsgivarna kring 700 miljoner kronor varje år på grund av sjukskrivningar. Dessa halkolyckor orsakas ofta av att golven på företagen inte är säkra nog. Varje gång en olycka sker i dina lokaler så är det du som har ansvaret för dem. Du måste [...]