Olyckor på arbetsplatsen

De mest förekommande olyckorna som inträffar på arbetet är halkolyckor. Dessa kostar arbetsgivarna kring 700 miljoner kronor varje år på grund av sjukskrivningar. Dessa halkolyckor orsakas ofta av att golven på företagen inte är säkra nog. Varje gång en olycka sker i dina lokaler så är det du som har ansvaret för dem. Du måste se till att alla områden där folk går och vistas är och förblir säkra för anställda, kunder, leverantörer och andra besökare. Detta gäller alla golvområden, trappor och ramper. Om ditt företag hanterar mat i någon form så bör du ha ett stegsäkert golv. Vid spill av vatten, olja eller mat på ett vanligt golv så blir det risk för halkolycka direkt. Ett stegsäkert golv av bra kvalitet klarar av dessa stänk och förblir säkert. Det räcker inte att bara ytan på golvet är stegsäker då den slits bort relativt fort. Hela golvet bör vara halkfritt. Ett vattentätt golv är även att föredra för användning inom sjukvård, våtrum och matindustri. Om golvet inte är vattentätt och dessutom inte motverkar bakterier så uppstår det lätt kontaminering i hålor på golvet och vatten och smuts sugs upp.

Förhindra olyckor med Altros stegsäkra golv

Altro är Europas största tillverkare av stegsäkra golv och har tillverkar säkerhetsgolv i över 50 år. Altro var även först i världen med att tillverka stegsäkra golv. Golven innehåller friktionskorn vilket gör att hela golvet är stegsäkert och inte bara ytan på golvet, vilket är fallet med många andra säkerhetsgolv.

Ytan på golven är slät och golvet sviktar skönt. Trots sin släta yta så är golven helt halkfria då kornen greppar tag i dina skor när du går på golvet. Fett, matrester och vattenspill påverkar inte säkerheten på golvet utan det förblir stegsäkert ändå. Inbakat i golvet finns även ett ämne som hindrar bakterier och svamp från att uppstå och att växa. Detta är grundtanken bakom Altro arbetsmiljö och säkerhet.

Då golven är vattentäta, bakterieresistenta och motverkar svamp så gör det att de fungerar väldigt bra på vårdhem och sjukhus. De används också mycket i lokaler där golvet ofta blir vått såsom duschrum och toalett. Golven hjälper även till att minska smittspridning på sjukhus eftersom det är impregnerat med ett ämne som skyddar mot bakterier och svamp. Högtrafikerade lokaler är också ett bra användningsområde för golvet då det är mycket slitstarkt och nöts inte så lätt ner av trafiken eller tappar sin halkfria förmåga. Golvets ljudisolerande förmåga är också en faktor som gör att det passar bra där det finns mycket trafik.

1 Feb 2013