Barn HLR – Livsviktig kunskap med fokus på barnen

korsAtt kunna förstahjälpen är livsviktig kunskap. Varje del inom L-ABC kan vara livshotande även om det är på olika stor grad. De mest akuta behoven av hjälp har däremot de personer som inte har någon puls eller andning. Det är då som det är viktigt att människor omkring den drabbade har kunskap i HLR.

När det gäller läge, blödning och chock hanteras både vuxna och barn på relativt samma sätt. En blödning ska stoppas, svårare än så är det inte. En person som befinner sig i livsfarligt läge ska förflyttas därifrån. Det är självklart.

Men när det kommer till kunskapen inom Barn HLR och skiljer sig den något mot hur vuxna ska hanteras. Eftersom barnen är så små sker livräddningen framförallt annorlunda på barn upp till ett år. Detta både när det gäller luftvägsstopp och hjärtstopp. De som genomgår en Barn HLR-utbildning får därmed lära sig de olika nivåerna. Första är för spädbarn dvs upp till ett år. Andra steget är upp till puberteten. Därefter klassas personen som vuxen och den HLR som lärs ut på skolor och arbetsplatser är gällande.

Hos barn och då framförallt små barn är det betydligt vanligare med andningstopp (pga. föremål i halsen) än hjärtstopp. Av den anledningen lägger man även större vikt på detta än vad som sker på klassisk vuxenutbildning på HLR.

Allt för många tror att skillnaden mellan Barn HLR och Vuxen HLR endast är kraften som kompressioner och inblåsningar ska ske med men detta är alltså fel – i alla fall när det gäller mot bebisar. Av den anledningen bör man söka kunskap inom båda dessa områden. Det kan visa sig vara livsavgörande vilket är orsak nog att förstå allvaret.

De som jobbar med små barn bör få denna kunskap genom sin arbetsgivare och andra kan söka den från något av de företag som jobbar med utbildning av första hjälpen.

6 Sep 2013