Detta ökar motivationen till återvinning av kartongpapper

kartongpapperSverige är ett land där befolkningen överlag har en hög miljömedvetenhet men trots detta är återvinningsprocenten på kartongförpackningen mycket låg. I en jämförelse mot snittet i Europa visar det sig att Sverige är 50% sämre. Av alla kartongförpackningar återvinner Sverige endast 23% i jämförelse med 36% i Europa. I en undersökning 2012, gjord på ca 1000 personer, kartlades vad som motiverar svensken mest att öka sitt återvinnande av specifikt mjölkförpackningar. Orsaken att mjölkförpackningar valdes ut är att det är den förpackning som används mest i Sverige.

Den överlägset största faktorn (34%) var ”att jag verkligen vet att detta är bra för miljön”. Genom att öka kunskapen hos svenska befolkningen och visa hur återvinningen fungerar samt dess fördelar för miljön skulle alltså återvinning öka av just mjölkförpackningar.

Som nummer två (22%) kom ”att jag vet enkla tips på hur man lättast hanterar förpackningarna i hemmet”. Ett problem hos nästan var fjärde är alltså platsbrist. Visserligen finns det en rad olika återvinningslådor men uppenbarligen inte så att det täcker allas behov. Möjligtvis skulle inredningsinspiration och andra funktionella lösningar vara ett sätt att öka återvinningen.

Som nummer tre (15%) kom ”att det vore närmare till en återvinningsstation”. Det finns alltså en lathetsfaktor vilket skulle gå att komma förbi med mer kunskap. De som har svårt att åka iväg med återvinningen själv kan alltid ringa något av de företag som erbjuder hämtning. Idag finns det främst företag som jobbar med avfallshantering i Stockholm och andra storstäder men det kanske även är där som behovet är som störst då många är utan bil i storstäderna. Självklart blir detta väldigt dyrt omdet enbart är någon påse återvinnig men går man ihop flera grannar blir kostnaden inte speciellt stor.

Som nummer fyra (8%) kommer ”jag återvinner redan allt”. Det är svårt att tro att närmare 10% av Sveriges befolkning återvinner allt. Troligtvis tror man att man återvinner allt som går vilket även det är en farlig inställning för bättre kan man alltid bli.

Ytterligare faktorer med lägre procentsats var tex Att mina vänner gör det, Att det fanns en återvinningsstation vid min arbetsplats samt samt Tydlig information var närmaste återvinningsstation låg.

21 Apr 2013