Hitta bra vårtmedel som fungerar

34Det finns en mängd olika vårtmedel på marknaden och det kan vara svårt att veta vilka medel som är effektiva eller vilka som är prisvärda. Vårtmedel kan fungera på olika sätt, de två mest använda varianterna är baserade Salicylsyra eller genom frysning av vårtan. Vidare finns båda varianterna i receptbelagda versioner som kräver ordination av läkare samt receptfria som inte kräver ordination av läkare. I de flesta fallen räcker det med att använda receptfria vårtmedel för att behandla vårtan, det är mycket sällan som receptbelagda preparat behövs. Receptfria medel är vanligen olika starka och passar för olika typer av vårtor. Generellt är receptfria medel säkra och skonsamma, och användning ger i stort sett aldrig upphov till skador. Receptfria vårtmedel bör alltid provas som första åtgärd för att ta bort vårtor, innan man provar starkare åtgärder. Likt alla läkemedel oavsett om det handlar om receptfria eller receptbelagda måste man följa anvisningarna på förpackningen för att undvika negativa bieffekter. Den tid det tar för olika vårtmedel att helt ta bort en vårta varierar. Ett allmänt tips är att tänka på är att det tar ofta lång tid och upprepade behandlingar för med framgång helt ta bort en vårta.

Vårtmedel innehållande salicylsyra För att kort beskriva hur vårtmedel som innehåller salicylsyra fungerar kan man bäst säga att medel av denna typ fräter bort vävnaden på vårtan som medlet appliceras på.. Vårtbehandlingar av denna typ finns som flytande lösningar, krämer och salvor och är bland de mest populära på marknaden. Denna kategori av medel har mycket få biverkningar, de mycket sällsynta bieffekter som kan uppstå är lätt rodnad eller en lätt brännade känsla på de områden där medlet har applicerats. För att åtgärda problem av denna typ är det bara att sluta använda medlet. Behandlingar som baseras på salicylsyra bör helst inte användas på kroppens mest känsliga delar som delar av ansiktet eller runt ljumsken. Receptfria medel av denna typ kan köpas som droppar, gel, salvor eller plåster. Behandlingar med salicylsyra kan i de flesta fall användas mot de flesta vårtor och är skonsammare än frysmedel, och processen upplevs ofta som mindre läskig.

Vårtmedel med frysfunktion Vårtmedel som använder sig av nedfrysningsmetoden är en annan av de mest populära varianterna. Frysmedel fungerar genom att frysa ner vårtan och låta kylan döda vävnaden i vårtan. Efter att kylan har fått verka ett par minuter kan den döda vävnaden skrapas bort. Frysmetoder är säkra, men kan upplevas som läskigare och man bör vara aningen försiktigare med frysmedel än medel med salicylsyra. Frysmedel appliceras i de flesta fall som spray som riktas mot vårtan som ska åtgärdas. Frysbehandlingar är aningen effektivare mot svårare vårtor än salicylsyra, men kan vara lite besvärligare att applicera.

Receptfria medel är ofta effektiva, upp till 75 % av alla vårtor försvinner. Frysmedel är aningen effektivare mot vårtor som svarar sämre på behandling, medel med salicylsyra är ofta bra allroundbehandlingar

Några av de mest välkända och populära vårtmedel som finns på marknaden är vårtplåster från hansaplast, wartners olika vårtmedel samt VårtFri. Scholl är en tillverkare som har många produkter för att ta bort vårtor, en av de mest populära heter Scholl Freeze. Ett av de mer populära mildare medlen heter dermasil/Naturalsil. Milda medel är utmärkta mot mindre vårtor eller typer av vårtor som svarar bra på behandling. Milda medel kan även användas på känsligare områden där starkare medel inte är lämpliga att använda. VårtFri brukar räknas som ett av de mildare vårtmedlen. Scholl freeze och många varianter av Wartners är starkare och passar bra för större eller mer svårbehandlande vårtor.

Om behandling av vårtor med receptfria medel inte hjälper, finns det mer effektivare och starkare behandlingar att använda hos hudläkare och vårdcentraler.

14 Jun 2013