Säkerhet i kök

I alla områden där man hanterar livsmedel eller tillagar mat så bör man vara mycket noga med säkerheten på golvet. Det är lätt hänt att det förekommer spill av olika slag och det kan skapa ett farligt golv för anställda, leverantörer och besökare. En halkolycka kan påverka livet för den som halkar och den kan även vara väldigt kostsam för arbetsgivaren. Alla områden där människor går och vistas som golv, trappor och ramper måste vara säkra att gå på. Man får inte kompromissa med säkerheten för de som vistas i lokalen.

Ett nytt golv kan vara säkert och halkfritt medan det är helt nytt. De slits dock ner fort och när det har hänt så är golvet en fara för alla som vistas i köket.

Det är viktigt att ett golv i kök stöter bort smuts och vatten. Det är en fördel om det även stöter bort bakterier och svamp. Golvet får inte vara fragilt, det får inte kunna uppstå hålor där det kan växa svamp eller bakterier då det kan skapa dålig hygien i köket samt hala fläckar på golvet.

När någon har spillt på golvet så bör det ändå vara säkert att gå på. Det finns många säkerhetsgolv som är säkra på ytan, d.v.s. de är säkra när någon har spillt då dem, men många förlorar den stegsäkra förmågan när ytan har slitit ner då endast ytan är säkerhetsbehandlad. Det är bättre med ett golv där hela golvmaterialet har en stegsäker förmåga. Golvet bör även vara vattentätt så att det inte skapas dyra fuktskador och att golvet inte skadas av spill.

Altros lösning

Altro är en veteran på golv i kök. Golven är impregnerade med ett ämne som heter Altrosan som gör att de motverkar bakterier. Golven är vattentäta och innehåller en speciallösning som gör att golvet fortfarande är säkert efter att det har blivit kontaminerat med smuts eller spill. Golven är inbakade med friktionskorn vilka greppar skorna för de som går på golvet och det blir mycket stegsäkert. När ytan har slitits ner så är golvet fortfarande säkert då friktionskornen finns i hela konstruktionen. Golven motverkar även svamp. De håller sin stil och sin funktion även efter en lång tids användning. Detta gör att de är mycket populära bland annat som industrigolv och i kök, slakterier och bagerier.

Golven från Altro kommer med en alltid nöjd garanti. Denna garanterar att golvet och alla delar av installation och underhåll håller högsta klass.

5 Mar 2013