Trygg hemma och borta

Det går inte en dag utan att tidningarna informerar om den ena inbrottsvågen efter den andra. Vanligast är att de som drabbas och de närmaste grannarna investerar i larmutrustning och förstärkta lås i tron att de ska vara förskonade från framtida inbrott.  Varken larm eller lås håller tyvärr inbrottstjuven borta, för detta krävs en säkerhetsdörr. Säkerhetsdörren ska helst vara godkänd och för att motstå lite mer avancerade inbrytare så rekommenderas en säkerhetsdörr RC (klass) 4. De flesta säkerhetsdörrar har RC (klass) 3 som standard och klass 4 först som extra tillval. Den italienska tillverkaren av säkerhetsdörrar  Torterolo & Re är en av de få, kanske den enda, som har dörrar klass 4 som standard. Läs mer här.

Till bostadsrättsföreningar rekommenderas att passa på att byta ut tamburdörrarna mot säkerhetsdörrar i samband med t e x trapphusrenoveringen, det sparar pengar och det blir även smidigare för de boende då renoveringsarbete redan pågår. Det blir helt enkelt mindre störningar i vardagen. Alla som monterar  en säkerhetsdörr kan känna sig tryggare, både när de är hemma och borta.

 

28 Dec 2013