Vad är ett lagerhotell?

LagerhotellPrecis som ordet avslöjar är lagerhotell ett slags hotell för lager. Det betyder att företag kan hyra plats på det mycket stora lagret under en kortare eller längre tid. Antingen för att man under en period har ovanligt mycket lager och inte kan ta hand om allt själv eller för att man anser att det är den enklaste lösningen för att slippa lägga energi och tid på lagerhållning.

Det är möjligt att hyra allt från en mycket liten plats (några enstaka kartonger) till en hel container på de mer etablerade lagerhotellen i Sverige. Priset varierar men ca 25-50kr per pall och månad är en normaltaxa. Det kan alltså vara billigare för ett företag att beställa stora ordrar och därmed pressa priset och sedan lagra inköpet på detta hotell än att beställa mindre ordrar för att man inte har möjligheten att ta hand om alla varor själv.

Men lagerhotellet erbjuder inte enbart lagring utan även tjänster däromkring. De kan hämta lagervarorna hos företagen och köra dem till deras egna lager. Skulle det handla om sekretesskänsligt material kan även detta hämtas men då med extra sekretesskontroller.

När sedan företaget anser att de är i behov av sitt lager igen kan lagerhotellet kontaktas så att de sedan kör ut varorna. En mycket flexibel lösning som allt fler företag upptäckt. Genom denna lösning behövs enbart små kontor trots att företaget kanske handlar med stora och otympliga varor.

Det sista som ett lagerhotell även kan hjälpa till med är återvinningen. Det kan handla om överblivet lager som ska kasseras eller återvinnas. Även i detta läge kan sekretessmaterial hanteras på ett säkert sätt.

Genom att anlita tjänsterna hos lagerhotellet skalas verksamheten ner hos ett företag så att man lägger all energi på det man är allra bäst på. Detta samtidigt som man låter lagret tas hand om av några som är allra bäst på det.

25 Sep 2013