Vad utmärker bra jaktkläder?

jaktkläderDet är främst tack vare människans jaktinstinkter som vi har överlevt. Jakten var livsnödvändig för familjens överlevnad och våra modiga förfäder var helt enkelt tvungna att ge sig ut på jakten för att skaffa fram mat. Idag så har jakten gått från att vara en livsnödvändig aktivitet till att bli en fritidsaktivitet som mestadels genomförs för nöjes skull. Detta ställer högre krav på den helhetsupplevelse som jakten erbjuder jägaren eftersom att enda anledningen till att många jagar är just för att det är roligt.

Utrustningen är en betydande del utav det som skapar helhetsupplevelsen för jägaren. Bland annat så är jaktkläder en väldigt viktig del utav utrustningen som man måste ta stor hänsyn till. Jaktkläderna ska underlätta för jägaren hela passet och oavsett vilken fas jakten befinner sig i så ska jägarens jaktkläder underlätta för jägaren och få denne att kunna hålla sig så fokuserad som möjligt.

En av de allra viktigaste egenskaper som bra jaktkläder bör ha är en tempereringsfunktion. Tempereringen ser till att jägaren inte blir för varm eller för kall, detta motverkar svettningar och att man ligger och huttrar, två konsekvenser av nedkylning eller överhettning som är enormt enerverande, och dessutom skadligt. Eftersom att en jakt på några sekunder kan gå från spaning till fällning av bytet så krävs det att jägaren ska kunna vara på tårna och genomföra snabba förflyttningar i ojämn terräng. Jaktkläder ska underlätta för denna typ av förflyttning och får framförallt inte vara för tunga eller otympliga så att de blir till ett hinder för jägaren.

Jaktkläder bör även göra så att jägaren smälter in i omgivningen, så kallat kamouflage. Kamouflaget ger jägaren möjlighet att undvika upptäckt av sitt byte och bidrar i hög grad till ett bättre jaktresultat. Till sist så bör givetvis plaggens livslängd och stryktålighet vara otroligt hög. Under en jakt så utsätts jaktkläder från kakadutraders.se för en enorm påfrestning där bland annat krypande i buskar eller skrapande mot stenar och liknande är mer eller mindre standard i jaktsammanhang. Har man en bra uppsättning jaktkläder så har man en väldigt stor del utav utrustningen och helhetsupplevelsen som man kommer få av jakten under kontroll. Genom att jakten känns rolig och jägaren mår bra så ökar detta även säkerheten eftersom att besluten som fattas kommer att vara mer rationella då irritationer som kan distrahera jägaren försvinner eftersom att plaggen man nu har på sig är bekväma och underlättar. Mindre distraktioner ger bättre beslut och därmed bättre resultat utav jakten.

2 Jul 2012